eu_creativem.jpg

„H2O”

Projekt dofinansowany przez Education, Audiovisual and Culture Executive Agency w ramach Programu Creative Europe – Media.

 

Nr umowy o dofinansowanie: 602167-CREA-1-2018-1-PL-MED-DEVVG

Maksymalna kwota dofinansowania: 150 000,00 €
Okres realizacji projektu: 2018 - 2019