patent_plus_ncbr.jpg

„Objęcie ochroną patentową innowacyjnego sposobu symultanicznej rozgrywki na dwóch lub większej ilości ekranów”

Projekt dofinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Patent Plus.

 

Nr umowy o dofinansowanie: PP4/W-60/D-2922/2015
Całkowita wartość projektu: 408 750,00 PLN
Kwota dofinansowania: 312 775 PLN
Okres realizacji projektu: 01.02.2015 – 31.01.2018