eu_inteligentyrozwój.jpg

„Opracowanie samouczącego się systemu automatycznego modelowania spersonalizowanych wariantów rozgrywki w czasie rzeczywistym w grach z gatunku horror, w oparciu o interpretację reakcji i psychologii gracza”

Projekt dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

Nr umowy o dofinansowanie: POIR.01.02.00-00-0089/16
Całkowita wartość projektu: 14 975 190,00 PLN
Maksymalna kwota dofinansowania: 10 220 540,98 PLN
Okres realizacji projektu: 01.09.2017 r. – 29.02.2020 r.

Cele projektu: opracowanie samouczącego się systemu umożliwiającego modelowanie spersonalizowanych wariantów rozgrywki w grach z gatunku horror na potrzeby wykorzystania go w procesie produkcji przyszłych gier wideo.

Planowane efekty:
- stworzenie innowacyjnej technologii
- optymalizacja i zwiększenie efektywności procesu produkcji gier wideo, dzięki zastosowaniu rozwiązań projektowanej technologii
- skrócenie czasu pracy osób zaangażowanych w powstawanie gry