eu_brw.jpg

„Rozwój działalności eksportowej firmy Bloober Team S.A. na rynku amerykańskim i azjatyckim”

Projekt dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Rozwój sektorów kreatywnych 2018


Całkowita wartość projektu: 62 500,00 PLN
Maksymalna kwota dofinansowania: 50 000,00 PLN
Okres realizacji projektu: 01.03.2018 r. – 31.12.2018 r.