eu_brw.jpg

„Rozwój nowej gry firmy Bloober Team S.A. w celu pozyskania inwestora do wdrożenia produktu na rynek”

Projekt dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Rozwój sektorów kreatywnych


Całkowita wartość projektu: 46 875,00 PLN
Maksymalna kwota dofinansowania: 37 500,00 PLN
Okres realizacji projektu: 01.01.2017 r. – 31.05.2017 r.