eu_brw.jpg

„Rozwój firmy Bloober Team S. A. poprzez wprowadzenie na rynek nowego produktu – gry z gatunku hidden horror”

Projekt dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Rozwój sektorów kreatywnych 2019


Całkowita wartość projektu: 51 562,50 PLN
Maksymalna kwota dofinansowania: 41 250,00 PLN
Okres realizacji projektu: 01.01.2019 r. – 31.07.2019 r.