eu_brw.jpg

„Wzrost konkurencyjności firmy Bloober Team S. A. poprzez działalność eksportową na rynku amerykańskim”

Projekt dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Rozwój sektorów kreatywnych 2019


Całkowita wartość projektu: 66 275,00 PLN
Maksymalna kwota dofinansowania: 53 020,00 PLN
Okres realizacji projektu: 01.01.2019 r. – 31.07.2019 r.