efrr_ig.jpg

„Wyjazd Bloober Team na targi gier wideo celem wzrostu jej konkurencyjności”

Projekt dofinansowany przez Ministerstwo Gospodarki w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013.

 

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-POIG.06.05.02-00-680/13

Kwota dofinansowania: 28 674,83 EUR

Okres realizacji projektu: 17.07.2014 – 02.09.2014