efrr_pr.jpg

„Wzrost innowacyjności i konkurencyjności firmy Bloober Team S. A. dzięki realizacji prac B+R w zakresie technologii gier wideo nowej generacji”

Projekt dofinansowany przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

 

Nr umowy o dofinansowanie: MRPO.02.02.01-12-2-0661-14-13

Kwota dofinansowania: 611 866,61 PLN

Okres realizacji projektu: 02.01.2013 – 31.12.2013