konkurencyjnosc.jpg

„Wzrost konkurencyjności spółki Bloober Team poprzez aktywność na rynku amerykańskim i australijskim”

Projekt dofinansowany przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

Nr umowy o dofinansowanie: RPMP.03.03.02-12-0255/16-00
Całkowita wartość projektu: 272 692,25 PLN
Maksymalna kwota dofinansowania: 135 739,50 PLN
Okres realizacji projektu: 01.12.2016 r. – 30.11.2017 r.

Cele projektu:
• zintensyfikowanie działalności eksportowej firmy na rynku amerykańskim i australijskim
• poszerzenie aktywności o nowy rynek australijski
• zwiększenie grona Klientów na rynku amerykańskim i australijskim
• budowa korzystnego wizerunku firmy na rynku amerykańskim i australijskim
• umocnienie marki produktów oferowanych przez firmę na rynku amerykańskim
• zbudowanie i umocnienie marki produktów oferowanych przez firmę na rynku australijskim

Planowane efekty:
• wprowadzenie do działalności eksportowej na rynku amerykańskim i australijskim nowego innowacyjnego produktu firmy, który nie był dotychczas przedmiotem ekspansji międzynarodowej firmy
• osiągnięcie zakładanych celów