eu_inteligentyrozwój.jpg

„Wzrost konkurencyjności firmy Bloober Team S.A. dzięki inwestycji w nowoczesną infrastrukturę umożliwiającą tworzenie innowacyjnych gier powstałych w wyniku zrealizowanych prac badawczych”

Projekt nr RPMP.03.04.04-12-0142/18-00 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 – 2020.

 

Wartość wydatków kwalifikowalnych: 12 498 560,00 zł
Maksymalna kwota dofinansowania: 6 874 208,00 zł
Okres realizacji projektu: 01.07.2018 r. - 31.12.2019 r.

Cele projektu:
• wzmocnienie aktywności gospodarczej i konkurencyjności przedsiębiorstwa
• wzrost innowacyjności przedsiębiorstwa
• wprowadzenie nowych rozwiązań w produkcji gier wideo i sprzedaż innowacyjnych produktów
• obniżenie kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa
• ochrona środowiska naturalnego