eu_dumspiro.jpg

„Dum Spiro”

Projekt dofinansowany przez Education, Audiovisual and Culture Executive Agency w ramach Programu Creative Europe – Media

 

Nr umowy o dofinansowanie: 2016-2352/001-001-577608-CREA-1-2016-1-PL-MED-DEVVG

Maksymalna kwota dofinansowania: 150 000,00 €
Okres realizacji projektu: 2016 - 2018