eu_brw.jpg

„Wzrost konkurencyjności firmy Bloober Team S. A. poprzez działalność eksportową na rynku amerykańskim”

Projekt dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Rozwój sektorów kreatywnych 2019

eu_brw.jpg

„Rozwój firmy Bloober Team S. A. poprzez wprowadzenie na rynek nowego produktu – gry z gatunku hidden horror”

Projekt dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Rozwój sektorów kreatywnych 2019

 
eu_regio.jpg

„Wzrost konkurencyjności firmy Bloober Team S.A. dzięki inwestycji w nowoczesną infrastrukturę umożliwiającą tworzenie innowacyjnych gier powstałych w wyniku zrealizowanych prac badawczych”

Projekt nr RPMP.03.04.04-12-0142/18-00 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 – 2020.

eu_brw.jpg

„Rozwój działalności eksportowej firmy Bloober Team S.A. na rynku amerykańskim i azjatyckim”

Projekt dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Rozwój sektorów kreatywnych 2018

 
eu_creativem.jpg

„H2O”

Projekt dofinansowany przez Education, Audiovisual and Culture Executive Agency w ramach Programu Creative Europe – Media

eu_rp_baner.jpg

„Wzrost konkurencyjności firmy BLOOBER TEAM S.A. poprzez promocję produktów na arenie międzynarodowej”

Projekt dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 
eu_inteligentyrozwój.jpg

„Promocja produktów firmy BLOOBER TEAM S.A. na rynkach zagranicznych”

Projekt dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

eu_brw.jpg

„Rozwój nowej gry firmy Bloober Team S.A. w celu pozyskania inwestora do wdrożenia produktu na rynek”

Projekt dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Rozwój sektorów kreatywnych

 
eu_dumspiro.jpg

„Dum Spiro”

Projekt dofinansowany przez Education, Audiovisual and Culture Executive Agency w ramach Programu Creative Europe – Media

eu_inteligentyrozwój.jpg

„Opracowanie samouczącego się systemu automatycznego modelowania spersonalizowanych wariantów rozgrywki w czasie rzeczywistym w grach z gatunku horror, w oparciu o interpretację reakcji i psychologii gracza”

Projekt dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 
eu_inteligentyrozwój.jpg

„|MEDIUM| przełomowa i unikatowa gra storytellingowa oparta o koncepcję symultanicznej rozgrywki na dwóch ekranach”

Projekt dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

„Wzrost konkurencyjności spółki Bloober Team poprzez aktywność na rynku amerykańskim i australijskim”

Projekt dofinansowany przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 
eu_creativem.jpg

„Medium – completely innovative design video games”

Projekt dofinansowany przez Education, Audiovisual and Culture Executive Agency w ramach Programu Creative Europe – Media.

patent_plus_ncbr.jpg

„Objęcie ochroną patentową innowacyjnego sposobu symultanicznej rozgrywki na dwóch lub większej ilości ekranów”

Projekt dofinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Patent Plus.

 
go_global_ncbr.jpg

„Doskonalenie produkcji i działań marketingowych w celu komercjalizacji wyników z przeprowadzonych prac badawczo-rozwojowych na rynku globalnym”

Projekt dofinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu GO_GLOBAL.PL.

efrr_pr.jpg

„Wzrost innowacyjności i konkurencyjności firmy Bloober Team S. A. dzięki realizacji prac B+R w zakresie technologii gier wideo nowej generacji”

Projekt dofinansowany przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

 
 
efrr_ig.jpg

„Wyjazd Bloober Team na targi gier wideo celem wzrostu jej konkurencyjności”

Projekt dofinansowany przez Ministerstwo Gospodarki w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013.