eu_inteligentyrozwój.jpg

„|MEDIUM| przełomowa i unikatowa gra storytellingowa oparta o koncepcję symultanicznej rozgrywki na dwóch ekranach”

Projekt dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego


Nr umowy o dofinansowanie: POIR.01.01.01-00-0045/16-00
Całkowita wartość projektu: 8 379 547,76 PLN
Maksymalna kwota dofinansowania: 5 027 728,66 PLN
Okres realizacji projektu: 01.09.2016 r. – 01.06.2018 r.

Cele projektu: stworzenie unikatowej i przełomowej w skali światowej gry |MEDIUM| pozwalającej na symultaniczną rozgrywkę na dwóch ekranach przez jednego gracza.

Planowane efekty:
- stworzenie gry z możliwością jednoczesnej rozgrywki na dwóch lub większej liczbie ekranów